450 Gemeenteraadsleden tekenen belofte ook voor toekomstige generaties in de raad te gaan.

Amsterdam, 9 maart 2022 – 450 kandidaat-raadsleden, van gemeente Alkmaar tot Zierikzee en van Lokaal Belang tot Bij1, hebben de belofte getekend om niet alleen de belangen van hun huidige kiezers en partij te behartigen, maar ook die van kinderen, jongeren en toekomstige generaties, als zij in de gemeenteraad worden verkozen. Deze belofte is een initiatief van o.a. de Toekomstverkiezing en het Ministerie van de Toekomst om het langetermijndenken bij politici te stimuleren en toekomstige generaties een te plek geven in de lokale politiek.

De Belofte De Toekomstverkiezing e-mailJPG.png


 De (kandidaats-)raadsleden worden benaderd door(jonge) burgers uit hun gemeenten met het verzoek zich uit te spreken en de belofte online te ondertekenen om daadwerkelijk verandering te waarborgen.

Lokale bestuurders staan, net als landelijke politici, vaak onder grote druk om direct te reageren op urgente kwesties en de belangen te behartigen van mensen en organisaties die hen direct benaderen.

De komende weken zetten kinderen, jongeren en burgers het rekruteren door.

Natuurlijk heb ik dit als jongere en kandidaat getekend! Mijn generatie en diegenen die jonger zijn hebben de idealen en de kennis over het anders moet en hoe het anders kan. Een leefbare aarde doorgeven aan toekomstige generaties is wat we allemaal nastreven” – Bart Hekkema – Fractiemedewerker en woordvoerder Ruimte & Wonen PvdD, Groningen.

Toekomstberaad

Het tekenen van de belofte is meer dan een symbolische actie. De raadsleden die getekend hebben, werken straks samen met het Ministerie van de Toekomst aan een Toekomstberaad dat op 25 september a.s. in hun gemeente plaatsvindt. Daar beslissen jonge en oude burgers uit de deelnemende gemeenten samen met de raadsleden hoe zij de plek waar zij wonen toekomstproof kunnen maken.

Samenwerking voor een gedeelde missie

De belofte maakt deel uit van de Toekomstverkiezing, een initiatief van Merlijn Twaalfhoven, Het Ministerie van de Toekomst, de Sociaal Creatieve Raad, Stadmakers, het Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club en een groep betrokken en vrijwillige burgers. Zij streven ernaar dat alle inwoners van Nederland, en met name kinderen, betrokken worden bij beslissingen over het Nederland van 2050.

Wij willen de stem van toekomstige generaties hoorbaar maken door andere vragen te stellen, zoals: wat gaan onze kinderen merken van onze beslissingen? Hoe kunnen we goede voorouders zijn?” – Merlijn Twaalfhoven, initiator Toekomstverkiezing.

 
Twaalfhoven verbindt

Kartrekker Merlijn Twaalfhoven werkte als componist in conflictgebieden (Palestina, Syrië, Cyprus) vluchtelingenkampen (Jordanië) en favela’s (Brazilië). Hij zag hoe muziek een verbindende kracht heeft en besloot ook in Nederland op zoek te gaan naar manieren om verschillende groepen mensen samen te brengen en verbinden.

 
Meedoen Raadsleden

Kandidaat raadsleden kunnen de belofte ondertekenen op: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/


Meedoen (Jonge) Burgers
Een ieder uit elke gemeente van Nederland kan zich opgeven om  een rol te spelen via de website www.toekomstverkiezing.nl