Hoe kan ik helpen?

We werken aan drie teams van vrijwilligers: dialooghouders, creatieven en communicators.

Daarnaast zoeken we in elke gemeente van Nederland een Minister van de Toekomst.

Wat doen dialooghouders precies?

In de eerste fase gaan de dialooghouders in gesprek met mensen in hun buurt, school of organisatie om hen te vragen naar hun toekomstideaal. 

  • Korte gesprekken van ±5 minuten, met eventueel een stapje dieper. 
  • Van ieder die we spreken maken we een foto als hij/zij dat ok vindt, en schrijven we één zin op om te delen.
Wat kunnen de creatieven doen?

Creatieven die goed kunnen schrijven, fotograferen en tekenen, maken portretten van deelnemers en hun toekomstbeelden. 

  • De beelden, verhalen en portretten verzamelen we op de website en delen we via social media kanalen. 
  • We maken rondom de mensen die we spreken reportages voor lokale krant (radio, tv).
En de communicators?

Communicators verspreiden de beelden, verhalen, portretten en reportages in lokale pers en via social media.

  • We overleggen met lokale en regionale kranten over de mogelijkheden om, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, met name jonge mensen een stem, te geven.
  • We brengen geschikte content naar pers en media.
  • We creëren, reageren en modereren op social media. 

Waarom is de toekomstverkiezing belangrijk?

Grote vragen over de toekomst krijgen vaak weinig aandacht. We zijn immers bezig met dagelijkse dingen. Verplichtingen, leuke of nuttige zaken. En soms ook met urgente problemen die schreeuwen om een oplossing. Ook al lossen we elke dag problemen op, we hebben daardoor niet de ruimte om  stil te staan bij de onderliggende structuren van de samenleving. Als we niet oppassen blijven we ons leven leiden in oude sporen. Deze structuren hebben echter veel invloed en bepalen onze  richting. Ze brengen ons naar de toekomst. 

Wij geloven in de beroemde uitspraak: Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid. Daarom zien wij het verrijken en activeren van de verbeeldingskracht bij jongeren en alle andere mensen die zich normaal niet aangesproken voelen bij toekomstvraagstukken als een belangrijke taak. Door ruimte voor dialoog en verbeeldingskracht te bieden, vragen we een grote groep mensen: 

Kunnen wij ons een goede toekomst voorstellen?

Vervolgens gaan we concreet maken wat we voor ons zien door samenwerkingen tussen creatieven, jongeren, actieve burgers en bestuurders en lokale overheden tastbaar te maken en hen te helpen bij de vraag: Hoe zouden wij daadwerkelijk de richting van een goede toekomst kunnen inslaan?

Voor welk probleem zoeken wij een oplossing?

We zien dat het democratische proces in de media wordt getoond als een voortdurend conflict rondom incidenten en schandalen. Zo neemt polarisatie in de samenleving toe en is een steeds groter deel van de bevolking niet geïnteresseerd in hoe wij als land besluiten nemen. We hebben weinig zicht op de lange termijn en dat leidt tot gevoelens van onbehagen, machteloosheid en moedeloosheid.

Hier willen wij wat aan doen.

Wat is er aan de hand?

Je hoeft niet door een politiek gekleurde bril te kijken om te zien dat onze huidige manier van leven onhoudbaar is. Als we dingen blijven doen zoals nu, komen we in de knel. Grondstoffen raken op, energie wordt kostbaarder en de ongelijkheid groeit sterk. Nu al zijn prijzen van huizen en andere basisvoorzieningen voor veel mensen te hoog. We zitten blijkbaar op een spoor waarmee een toename aan productie en de groei van de economie niet zorgt voor een toename aan welzijn en geluk. Integendeel: landbouw, veeteelt en industrie zijn vervuilend, de natuur staat onder grote druk van de poolkap tot het regenwoud en de werkdruk is hoog; steeds meer mensen werken in flexibele of tijdelijke verbanden; eenzaamheid, stress, burn out en onzekerheid nemen sterk toe. 

Deze samenloop van crises is evident en staat niet ter discussie. Maar wat doe je eraan? Wie neemt de leiding? Kunnen we überhaupt iets doen als burger? 

Hoe kunnen we een goede voorouder zijn?

De uitdagingen van nu zijn complex, verbonden met elkaar en spelen op wereldschaal. We kunnen ze niet zomaar oplossen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat dergelijke problemen minder abstract worden, leren zien welke rol wij kunnen spelen in onze eigen omgeving en concrete stappen zetten richting een betere wereld. Daarvoor is het nodig om onszelf te verbinden met de plek waar we zijn en de mensen om ons heen, en vanuit deze verbinding op zoek te gaan naar overeenkomsten en gedeelde waarden. We kunnen ons dan als voorouders gaan zien en het belang van toekomstige generaties meewegen in de besluiten die we vandaag nemen.

Ons doel: Vooroordelen wegnemen tussen groepen mensen door het ontdekken van een gemeenschappelijk belang op de lange termijn.

Verschillende groepen mensen in Nederland leven steeds meer langs elkaar heen. Zij verbinden hun identiteit aan bepaalde waarden, cultuur of de plek en trekken daar als het ware een hek omheen. Maar ook al hebben we andere belangen op korte termijn, we delen één toekomst. Ondanks alle verschillen, erven onze kleinkinderen één aarde. Hun leven zal bepaald worden door onze daden. 

Hoe zouden volgende generaties terugkijken op de discussies, debatten en controverses waar wij ons mee bezig houden? Zijn we soms niet met dingen bezig die ons afleiden van zaken die echt belangrijk zijn?

In dit project ontdekken we wat ons verbindt, door te vragen: wat is een goede wereld?

Met dit project doorbreken we polarisatie en afscheiding in de samenleving. Hier is nu een grote behoefte aan, immers: de corona pandemie, stikstof crisis, woningtekorten en schaarste in onderwijs en zorg maken dat we ons in een heftige tijd bevinden. Oplopende spanningen in de samenleving laten zien dat polarisatie, wantrouwen en onzekerheid onze blik vertroebelt op een toekomst waarin iedereen meetelt. De veranderkracht van Nederland loopt vast als we burgers geen echte stem geven bij de langetermijn ontwikkelingen.

Wat kunnen we veranderen?

Doorgaans klinkt er een circus van meningen, losse feiten en controverses rondom de verkiezingen. Een veelgehoorde ervaring is, dat mensen de toon van politici onaangenaam vinden, zich niet vertegenwoordigd voelen en het gevoel hebben dat politici vooral met zichzelf bezig zijn. 

We brengen hier verandering in, door een heel andere vraag te stellen: wat is een goede wereld en hoe kun je daarnaartoe bewegen? Zo betrekken we een breed publiek actief bij het idee dat wij nu samen een belangrijke rol kunnen spelen bij het vormgeven van de wereld van onze kleinkinderen. Hiermee wordt de focus op incidenten en losse problemen in de media doorbroken en ontstaat er ruimte voor een ander gesprek.

 

Hoe verbinden we de toekomst met de gemeenteraad?


Stap voor stap zorgen we voor concrete manieren om de belangen van toekomstige generaties in elke gemeente te beschermen. Als Toekomstambassadeur kun jij de lange termijn vertegenwoordigen, en ga je maandelijks in gesprek over concrete stappen die jouw gemeenteraad kan zetten. Hierbij helpen we elkaar door brieven, voorstellen en ideeën te delen. Lees hier meer over de rol van Toekomstambassadeur.

Meer vragen?

4 + 1 =