Onze partners

De Toekomstverkiezing heeft verschillende samenwerkingsverbanden, die ons helpen met verbinden, inspireren en organiseren. 

The Turn Club

Initiatief en organisatie

The Turn Club is een netwerk van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars, die hun krachten bundelen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken met een kunstenaarsmindset. 

Lab Toekomstige Generaties

Werktuigen voor het langetermijndenken

Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van Toekomstige Generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen.

Ministerie van de Toekomst

Netwerk van tijdrebellen

Het Ministerie van de Toekomst is een platform waar mensen samen de Toekomst vormgeven. Iedereen die meedoet met dit initiatief, wordt direct Minister van de Toekomst en mag een plekberaad voor de Toekomst organiseren. 

Sociaal Creatieve Raad

Lobbyclub voor nieuwe waarden en verbeelding

De Sociaal Creatieve Raad is een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze toekomstige samenleving vorm te geven. 

Stadmakers Coöperatie

Netwerk van lokale activisten

De Stadsmakers Coöperatie is een vereniging van leden die zeggenschap willen over hun stad. Stadmakers inspireren en katalyseren de samenwerking tussen verschillende actoren in de stad, als bewoner, ambtenaar, projectontwikkelaar, (professionele) initiatiefnemer en soms ook als bestuurder.

Think Big Act Now

Ontwerp van het Happy 2050 Scenario

Babette Porcelijn onderzoekt in Het happy 2050 scenario wat het hoogst haalbare scenario is voor een veilige en fijne toekomst. Want wij, als crew van de planeet, kunnen het verschil maken. Als we onze slagkracht kennen. En die gebruiken.

Lectoraat Designing the Future

Toekomstbeelden en onderzoek

Tessa Cramer is Toekomstkundige en doet in het lectoraat Designing the Future van Fontys Hogeschool onderzoek naar de vraag: ‘wat doet er eigenlijk toe?’ In haar werk biedt ze haar publiek toegespitste handvatten en instrumenten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. 

Lectoraat Betekeniseconomie

Onderzoek en ondersteuning betekeniseconomie

Volgens lector Betekeniseconomie Kees Klomp (Hogeschool Rotterdam) zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zo hoog, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuw economisch narratief.

Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie

Nieuwe rol voor journalistiek bij een samenleving in transitie

Binnen het lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie van Fontys Hogeschool bekijkt Danielle Arets de nieuwe uitdagingen van de journalistiek door de lens van opkomende technologieën. Het journalistieke landschap verandert namelijk razendsnel en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe vormen om journalistieke verhalen te vertellen en te publiceren, mede gevoed door technische mogelijkheden.

Seneca burgerschap

Toekomstkunde in het onderwijs

Seneca biedt lesmethoden voor maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen op alle niveaus. Met hun les- en opdrachtenboeken wil Seneca de leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig hebben om (als democratische burgers) hun plek in te nemen in de maatschappij. Ons motto luidt daarom: minder stampen, meer denken.

Earth Charter Nederland

Netwerk voor een handvest van de aarde

Het Earth Charter Nederland biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Worldconnectors

Netwerk voor beteknisvolle verbinding

Worldconnectors is een thinkcubator die de werelden en maatschappelijke waarden van haar leden verbindt. Samen versterken of initiëren zij verrassende initiatieven die de wereld mooier maken en het behalen van de Sustainable Development Goals versnellen.

Youtopialab

Toekomstlaboratorium

Het Youtopialab maakt denken en praten over de toekomst weer leuk, met tekeningen, verhalen en spel. 

Meander College

Onderwijs-ontwikkelplek

Het Meander College is een middelbare school in Zwolle, waar de Toekomstverkiezing in uitvoering is gebracht en al lessen Toekomstkunde worden gegeven.  

Meer vragen?

5 + 15 =