Petitie

Gebrek aan langetermijnvisie is misschien wel de oorzaak
van grote problemen en opgaven van deze tijd.

Hoe geven we toekomstige generaties een stem in de gemeenteraad?

teken de petitie

Stop
korte termijn denken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roepen we  gemeenteraadsleden op om niet alleen de belangen van hun kiezers, maar ook die van jongeren, kinderen en ongeboren generaties te behartigen.
We vragen hen een belofte te doen waarmee zij beloven tenminste eens per maand te luisteren naar zij die hun stem nog niet kunnen laten horen.

Help je mee?

Stuur deze brief naar politieke partijen in jouw gemeente.

Er is al steun van:

Jan van de Venis – Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Kees Klomp – Lector betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam

Claire Boonstra – Operation Education

Marian van Voorn – Jongerentop Groningen 

Klaas van Egmond – Schrijver van Homo universalis – Moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance

Katy Olivia van Tergouw – Directeur Stop Ecocide Nederland 

Sjef Staps – Senior Onderzoeker Duurzame Ontwikkeling Louis Bolk Instituut 

Frank Heckman – Spirit in Action
Heleentje Swart – Leren voor Duurzame Ontwikkeling van peuter tot PhD (en daarna)

Miranda Willems – Lab Toekomstige Generaties

Merlijn Twaalfhoven – Auteur van het boek Het is aan ons, initiator van de Toekomstverkiezing 

Deze petitie is de eerste stap naar een beweging van langetermijndenken in de politiek.

Vragen?

1 + 10 =