De stemweek van de Toekomstverkiezing zit erop! Een uitgelegen moment om stil te staan bij wat we al hebben bereikt en wat we nog willen bereiken. Dinsdag 29 maart is het team van de Toekomstverkiezing daarom bij elkaar gekomen om de Toekomstverkiezing tot nu toe te evalueren. We geven een overzicht van het verloop, evalueren het proces en werpen een blik op de toekomst van de Toekomstverkiezing.

Events

 • Op 13 januari vond de pre-lancering van de Toekomstverkiezing plaats. We maakten potentiële partners en vrijwilligers warm voor de Toekomstverkiezing.
 • 8 februari hielden we de lancering van de Toekomstverkiezing in pakhuis De Zwijger. We hielden gesprekken met verschillende toekomstdenkers over de toekomst.
 • 11 februari mocht Merlijn Twaalfhoven een presentatie geven bij de doorbraakdialoog, een initiatief van Duurzame Doorbraak. Hij vertelde hier over het tastbaar maken van idealen en de noodzaak voor verbinding in de politiek.
 • Op 5 maart hielden we een Toekomstevent in Alkmaar. Hier hebben we een aantal toekomstinitiatieven gepresenteerd en de aanwezigen zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat zij een goede wereld vinden.
 • Wekelijks hebben we overleg gehad met vrijwilligers, om het te hebben over de vorderingen van de Toekomstverkiezing en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Inzichten: het proces

 • De Toekomstverkiezing is op het Meander College fysiek uitgevoerd. Leerlingen en docenten hebben hier enthousiast op gereageerd en het standje dat in de gang van de school stond is druk bezocht: een betekenisvolle prestatie.
 • Het zoomgesprek dat we hebben gehad met kandidaatsraadsleden was ontzettend inspirerend: de raadsleden waar enthousiast en idealistisch ingesteld.
 • Het was even zoeken om te vinden wie we ‘aan’ konden krijgen. Dit bleken vooral de raadsleden en een groepje vrijwilligers te zijn.
 • Het was lastig ons project in de media te krijgen tijdens de Toekomstverkiezing.
 • Er was behoefte en verwachting vanuit leerkrachten dat de toekomstbeelden van de Toekomstverkiezing eerder beschikbaar zouden zijn. Docenten wilden zich namelijk eerder kunnen inlezen.
 • Er waren voor de vrijwilligers verschillende rollen geformuleerd. Aan de ene kant werkte dit goed, aan de andere kant gingen actieve vrijwilligers álles doen, waardoor de groepen uiteindelijk samengevoegd moesten worden.

Inzichten: vervolg

 • We willen eerst de toekomstbeelden verder uitwerken, dan willen we pas meer stemmen binnenhalen.
 • We willen de verbeelding aanzetten voor jongeren, dus bij de toekomstbeelden willen we meer verhalen en beelden plaatsen. Zo gaat het meer leven, voor jong en oud.
 • Voor het stemmen op een toekomstrol, willen we een beslisboom maken. Deze begint bij vragen over normen en waarden, waar vervolgens steeds iets dieper op in wordt gegaan. Zo komt een stemmer makkelijker tot een keuze en is het kiesproces minder overweldigend.
 • We willen rollen écht eigen gaan maken. Dat wil zeggen dat we een duidelijkere scheidslijn tussen de rollen willen creëren.
 • We willen Subrollen uitwerken.
 • Door middel van partnerschappen willen we onze zichtbaarheid vergroten.