dé verkiezing die ook de jonge burgers een stem geeft 

Den Haag, 14 maart 2022 – Niet alleen de stemhokjes voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook  het online stemlokaal voor De Toekomstverkiezing is nu geopend. Vanaf vandaag kan gekozen worden voor één van de 12 toekomstbeelden die elk een bepaald ideaal vertegenwoordigen. Alle inwoners van Nederland, en met name kinderen, worden opgeroepen om hun stem te laten horen voor het Nederland van 2050. De uitkomsten worden voorgelegd aan alle nieuwgekozen gemeenteraden. Zij krijgen hiermee een duidelijke opdracht van hun (toekomstige) kiezers zich niet alleen over de komende vier jaar zorgen te maken, maar ook de volgende generatie een plek te geven in hun werk. Het stemlokaal van de Toekomstverkiezing sluit vrijdag 18 maart om middernacht.
Met deze verkiezing wil initiator Merlijn Twaalfhoven samen met een collectief van scholieren, studenten en actieve burgers het langetermijndenken bij politici stimuleren en ook toekomstige generaties een plek geven in de lokale politiek.

“Verkiezingen gaan vaak over wat ons verdeelt. In debatten en discussies worden verschillen aangezet rondom de meest scherpe en controversiële onderwerpen. De Toekomstverkiezing stelt een andere vraag: in welke wereld wil jij leven?” – Merlijn Twaalfhoven,  initiator Toekomstverkiezing

Vorming 12 Toekomstbeelden
De afgelopen weken spraken de organisatoren van de Toekomstverkiezing inwoners van gemeenten door heel het land. Zij vroegen hen naar hun beeld van een goede wereld.Op basis van deze verhalen vormden zij 12 mogelijke rollen die iemand in het jaar 2050 zou kunnen spelen. Kweken we ons voedsel thuis? Of zijn we mede-eigenaar van een boerderij in de buurt? Kunnen zorgprofessionals eindelijk administratievrij werken? Wordt het bouwen van je eigen huis deel van de middelbare schoolopleiding?

Deelnemende raadsleden en burgers samen in Toekomstraad

De Toekomstverkiezing is meer dan een symbolische actie. Naast deze verkiezing voor burgers zijn de afgelopen weken ook (kandidaat-)raadsleden benaderd om een verklaring te tekenen waarin ze beloven ook de belangen van toekomstige generaties en het langetermijndenken in hun werkzaamheden te integreren.
De raadsleden die getekend hebben komen na de verkiezingen (2-)maandelijks samen met lokale burgers uit het Toekomstverkiezingscollectief en met mede-organisator het Ministerie van de Toekomst in een lokale Toekomstraad. Hier beslissen jonge en stemgerechtigde burgers samen met de raadsleden hoe zij de plek waar zij wonen toekomstproof kunnen maken.

Samenwerking voor een gedeelde missie

De Toekomstverkiezing is een initiatief van Merlijn Twaalfhoven in samenwerking met The Turn Club, Het Ministerie van de Toekomst, de Sociaal Creatieve Raad, Stadmakers, het Lab Toekomstige Generaties en een groep betrokken en vrijwillige burgers. Zij streven ernaar dat alle inwoners van Nederland, en met name kinderen, betrokken worden bij beslissingen over het Nederland van 2050.

Twaalfhoven verbindt

Kartrekker Merlijn Twaalfhoven werkte als componist in conflictgebieden (Palestina, Syrië, Cyprus) vluchtelingenkampen (Jordanië) en favela’s (Brazilië). Hij zag hoe muziek een verbindende kracht heeft en besloot ook in Nederland op zoek te gaan naar manieren om verschillende groepen mensen samen te brengen en verbinden.

Stemmen (Jonge) Burgers

Via https://toekomstverkiezing.nl/verkiezing-toekomstrollen/ kan iedereen nu stemmen.

Meedoen Raadsleden

Kandidaat raadsleden kunnen de belofte nog steeds ondertekenen op: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/