Naar aanloop van de Toekomstverkiezing, stellen wij Nederlanders de vraag: wat vind je mooi aan de plek waar je nu woont? Zo wordt de focus verlegd op wat er al goed gaat en laten we onszelf en elkaar zien dat er zaken in ons leven zijn die al klaar zijn voor de toekomst.  Lees hier wat de woonplaats van Roselinde uit Uden mooi maakt.

Wat maakt die plek een goede plek om te leven?

Ik woon aan de rand van Uden en heb een aardig gevoel van ruimte om me heen, ondanks dat het best een saaie ‘nieuwbouwwijk’ is. Je wandelt zo de landerijen in en er is ook een mooi park op loopafstand.

Hoe zou datgene wat jouw woonplaats goed maakt groter, beter of sterker kunnen worden?

Meer groen en natuur in de bebouwde omgeving, maar ook meer aandacht voor sociale cohesie.

Stel je voor dat ooit, in 2050, jouw kleinkinderen ook gaan wonen op deze plek. Wat mag dan absoluut niet veranderen of minder worden?

Dan hoop ik dat niet alle landerijen volgebouwd zijn met huizen of hoogbouw. Ik hoop dat er zelfs meer ruimte komt. Wat niet wil zeggen dat er niet gebouwd mag worden in het groen. Ik zie alleen een andere woonvorm voor me. Collectief, zelfvoorzienend, duurzaam, waar je op de plek waar je woont ook natuur creëert. Waar tuinen pareltjes van biodiversiteit zijn.

En stel dat je iets ingrijpend mag veranderen.
Wat zou je, voor toekomstige generaties die hier leven willen verbeteren?

Ik hoop dat zij ook meer in verbinding met de natuur staan, met zichzelf en met elkaar. Dat er ook scholen zijn die hier aandacht aan besteden. Dat ze zich als mens onderdeel voelen van het geheel, en daardoor andere keuzes maken dan onze aan de markt verslaafde ikken.

Kun je vertellen waarom je dit belangrijk vindt?

Ik denk dat ons wereld- en mensbeeld te beperkt is en dat dit de reden is dat onze wereld met zulke grote vraagstukken zit. Toch ben ik heel positief over de toekomst. Ik denk dat we als mens kunnen groeien naar een ruimer bewustzijn.