Naar aanloop van de Toekomstverkiezing, stellen wij Nederlanders de vraag: wat vind je mooi aan de plek waar je nu woont? Zo wordt de focus verlegd op wat er al goed gaat en laten we onszelf en elkaar zien dat er zaken in ons leven zijn die al klaar zijn voor de toekomst.  Lees hier wat de woonplaats van Lola uit Breda mooi maakt.

Wat maakt jouw woonplaats een goede plek om in te leven?

Het is niet te groot en niet te klein, er is stedelijk gebied maar ook veel natuur en er is een fijne en ontspannen sfeer.

Hoe zou datgene wat jouw woonplaats goed maakt groter, beter of sterker kunnen worden?

De verbinding tussen mensen kan versterkt worden, er mag meer natuur in het stedelijke gebied en het zou mooi zijn als er meer gemeenschap wordt gecreëerd.

Stel je voor dat ooit, in 2050, jouw kleinkinderen ook gaan wonen op deze plek. Wat mag dan absoluut niet veranderen of minder worden?

De natuur en bosrijke omgeving, de ontspannen sfeer en de gemoedelijkheid.

En stel dat je iets ingrijpend mag veranderen.

Wat zou je, voor toekomstige generaties die hier leven willen verbeteren?

Ik zou meer woongemeenschappen creëren, waarin mensen samen wonen en leven rondom een gemeenschappelijke tuin of hof. Minder eengezinswoningen, meer communities met verschillende soorten woningen en gedeelde ruimtes, zoals een buurthuis. Minder luxe woningen maar simpel en gericht op verbinding.

Kun je vertellen waarom je dit belangrijk vindt?

Het is belangrijk om in gemeenschappen op te groeien en te leven, want dat versterkt het gevoel van verbondenheid. We zijn allemaal verbonden met elkaar en willen niet eenzaam zijn. Samen voel je je sterker en heb je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Samen ondersteun je elkaar. Als je helemaal alleen woont en gescheiden bent van anderen door muren en een hoge mate van privacy, maak je minder makkelijk contact en kun je je gauw eenzaam en afgesneden van de wereld voelen. Als je met anderen leeft, zorgt voor de natuur en met elkaar deelt, voel je je een deel van het geheel, datgene wat je werkelijk bent. Het is heel belangrijk om een goede basis te hebben die niet beperkt is tot je ouders (want die kunnen ook niet altijd even liefdevol zijn) en vrienden die je af en toe ziet, maar bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met wie je samenleeft. Dat versterkt de menselijke band en laat je openstaan voor verschillen.