Dialogen Toekomstverkiezing : ontmoet elkaar in 2050

 

                               Wat is jouw idee van een goede wereld?

                                                        Deze vraag staat centraal bij de Toekomstverkiezing en het Toekomstberaad dat wij organiseren op 25                                          september. Daarom zoeken wij mensen die aandachtig luisteren en kunnen helpen bij het voeren van dialogen.

 Om een rijkdom aan verhalen en ervaringen op te halen, vragen we aan heel verschillende mensen, dwars door Nederland, door de groepen, culturen, leeftijden en kleuren die we hebben, om hun idee van een goede wereld met ons te delen.

We luisteren.

We verwoorden en verbeelden.

We delen. 

Zo maken we zichtbaar wat doorgaans verborgen blijft: de dromen en idealen die in ons leven,
en die misschien wel meer overeenkomsten hebben dan we zouden verwachten!

Geef je op, dan houden we je op de hoogte!
Hier
kun je aangeven waar je goed in bent en hoeveel tijd je hebt.
We organiseren wekelijks momenten om je ervaring te delen en te leren van elkaar.

Doe je mee?

Wat verwachten we als je je opgeeft?

Je kunt al meedoen als je één uurtje per week hebt voor dit project. Je kunt ook je opgeven en eerst nog meer leren en luisteren totdat je in actie komt. Je kunt kleine of grotere taken op je nemen. Of je afmelden als het toch niet past.

Maar houd je wel aan afspraken die je met anderen maakt en stel vragen als er iets onduidelijk is!

Wij geloven in de beroemde uitspraak: Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid.

Daarom gaan wij luisteren naar de jongeren en alle andere mensen die zich normaal niet betrokken voelen bij de politiek. We vangen hun toekomstbeelden in teksten en beelden die we zichtbaar maken. Zo planten we het zaad van een betere wereld.

Door aandacht voor dialoog en verbeeldingskracht te maken, ontstaat de ruimte voor beelden, ideeën en idealen die loskomen van onze dagelijkse onrust en problemen. Een gedeeld toekomstbeeld ontstaat. Dat geeft hoop.

 

Hoe gaan we te werk?

We organiseren drie vormen waarin we het gesprek over de toekomst aangaan.

    1.      In lessen in scholen met jongeren uit het voortgezet onderwijs. Lees hier meer daarover
    2.       In korte ontmoetingen waarin we in een gesprek van 10 a 15 minuten een persoonlijk idee opschrijven en, waar mogelijk ook een foto of tekening maken, zodat we portretten van de deelnemers maken die we vervolgens delen. Dit is het format.
    3.       In langere dialogen, volgens het beproefde format van Nederland in Dialoog.

We maken persberichten en social media posts rondom de uitkomsten van de dialogen. Zo maken we de ideeën zichtbaar, brengen we de Toekomstverkiezing onder de aandacht en nodigen we meer mensen uit om mee te doen.

 

Wie gaan we aanspreken?

We zoeken stemmen van heel verschillende mensen. Dus hopen we dat jij op zoek kunt gaan naar mensen van verschillenden achtergronden, leeftijden, beroepen…

Maar begin vooral waar jij je goed voelt. Ben je nieuwsgierig? Dis is je moment om ergens binnen te stappen waar je normaal nooit komt! Vind je het niet makkelijk? Ga dan naar mensen die je kent. Je mag ook aan je eigen keukentafel beginnen!

Samenwerken met tekenaar, fotograaf, dichter?

Het mooiste is, als we behalve de antwoorden op de vragen, ook een portret van je ontmoeting ontvangen. Dat kan gewoon een selfie met de telefoon zijn. Check natuurlijk altijd even of de ander dat ok vindt.

We hebben een groep tekenaars, fotografen en schrijvers die je wellicht kunnen helpen om echt goede portretten te maken. Maar misschien ken je ook iemand om mee samen te werken?

Wat doe je met de antwoorden?

We verzamelen de antwoorden en de foto’s via onderstaand formulier:

Wat doen wij met de uitkomsten? 

De uitkomsten van de dialogen zetten we op een digitale landkaart. De idealen en waarden die naar boven zijn gekomen zijn het uitgangspunt voor 12 mogelijke toekomsten die we formuleerden en voorlegden aan heel Nederland in de eerste versie van de Toekomstverkiezing rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Ook na 16 maart gaat dit project door met onder andere lokale teams, en richting een Toekomstberaad op 25 september. Lees meer hierover bij “Routes”